Speciální práce v nedýchatelném prostředí

PRÁCE V DÝCHACÍCH PŘÍSTROJÍCH - SCBA WORKING

Tato oblast služeb zahrnuje speciální práce a činnosti v nedýchatelném a zdraví škodlivém prostředí, za použití speciálních ochranných prostředků - dýchací techniky (IDP - SCBA), protichemických oděvů, atd.. Jedná se o jednu z psychicky i fyzicky nejnáročnějších pracovních činností, kdy je použití těchto prostředků nezbytné s ohledem na výskyt a množství kontaminantů ( zdraví škodlivých látek ) v daném prostoru, nebo nedýchatelnou atmosférou.  V oblasti speciálních prací v dýchacích přístrojích v nedýchatelném prostředí a uzavřených prostorách, patříme díky mnohaletým zkušenostem v tomto oboru a špičkovému materiálnímu vybavení k absolutní špičce v rámci celé ČR. 

BEZPEČNOST - SAFETY FIRST                                                                                                                                                                                                                                                                            Disponujeme nejmodernějšími ochrannými prostředky a bezpečnostním vybavením pro práce v uzavřených prostorách, toxickém prostředí a nedýchatelné atmosféře. V naší výbavě jsou vedle standardních osobních ochranných prostředků (OOP), také speciální ochranné prostředky, určené pro práce ve vysoce rizikových podmínkách. Jedná se především o plně hermetické, plynotěsné protichemické obleky, dálkové a izolační dýchací přístroje (IDP) v přetlakovém provedení.  Ve výbavě máme různé typy ochranných masek a motorických respirátorů, bezpečnostní tronožku - Tripod, celotělové postroje a další bezpečnostní vybavení, vč. detektorů plynů. Izolační dýchací přístroje v přetlakovém provedení s 300 bar kompozitními vzduchovými láhvemi, pro maximální bezpečnost a komfort pracovníků. Tlakové láhve pro dýchací přístroje jsou plněny vlastním, vysokotlakým kompresorem s hygienickou filtrací (čištěním) vzduchu pro dýchací účely. Pro práce v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX), disponujeme certifikovaným (Ex) osvětlením v nevýbušném provedení. Pracovníci provádějící práce v izolačních dýchacích přístrojích (IDP), jsou držiteli certifikátu pro jejich řádné používání.

PRÁCE V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH - CONFINED SPACE ENTRY                                                                                                                                                                                                                         Jsme specialisté na práce v uzavřených prostorách, nádržích, nádobách, reaktorech, jímkách a ostatních technologických zařízeních. Čištění, prohlídky, průzkumy různých podzemních a uzavřených objektů, technologií, štol, bunkrů, studní, apod... Pořízení fotodokumentace nebo videozáznamu.   

HAZMAT TEAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Manipulace a pohyb v prostředí s nebezpečnými chemickými látkami - tzv. HAZMAT.  Sanace, úklid a čištění kontaminovaných prostor v dýchacích přístrojích a protichemických oděvech. Úklid černých skládek s nebezpečným materiálem. Likvidace skladů s nebezpečným materiálem a odpady.  Demoliční a havarijní práce.

Manipulace a pohyb v prostředí s nebezpečnými chemickými látkami -  HAZMAT services

Realizujeme řadu náročných zakázek v této oblasti pro široké spektrum zákazníků, od menších firem, až po giganty chemického průmyslu.

Speciální práce:

  • práce v nedýchatelném a toxickém prostředí
  • práce v nebezpečném prostředí (páry, plyny, prach)
  • práce v uzavřených prostorách, nádobách a zařízení
  • práce v dýchacích přístrojích a protichemickém vybavení 
  • průzkum zamořených lokalit vč. pořízení dokumentace, apod.

Specialni-prace    Hazmat-new    Spol1     Hazmat-4 

Hazmat3-1    Hazmat-1    Idp-web    Scott-foto 

header-nemazat

Kontaktujte nás

!FIRMA

!ULICE

!PSC !MESTO

E-mail: !EMAIL

Tel.: !TELEFON

!KLICOVASLOVA

Napište nám

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel deset a deset 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).