Průmyslové čištění - Catalyst handling

Provádíme průmyslové čištění a vysávání technologií, odsávání sypkých materiálů, provozních náplní a katalyzátorů v reaktorech pomocí speciálních průmyslových vysavačů. Suché sání. Čištění sil a zásobníků na sypké látky a granuláty.

Průmyslové čištění a vysávání průmyslovými vysavači

Metoda vysávání sypklých materiálů z problémových a jinak těžce přístupných míst je velice efektivní, rychlá a bezpečná pro široké spektrum aplikací v různých oblastech průmyslu. Z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce je především výrazně eliminována prašnost škodlivého prachu a poletujících částic ve vzduchu. Proto je tato metoda ideální pro práce v uzavřených prostorách a zařízeních, např. při čištění sil a zásobníků na sypké látky.

Vakuové zařízení "Heavy Duty" - průmyslový vysavač, je velmi vhodný na čištění a průmyslové úklidy výrobních hal většího rozsahu. Vysávání materiálů je prováděno flexibilními hadicemi různých délek a velikostí a to, až na vzdálenost cca 50 metrů. Díky velkým sacím schopnostem je možné odsávat různé druhy sypkých materiálů, prašných odpadů, granulátů, ocelové broky (tryskací drť z pískovacích kabin), z nepřístupných technologických zařízení. Naše vysoce výkonné, průmyslové vysavače "Heavy Duty", jsou konstruovány pro těžké nasazení  a odsávání velkého množství materiálu. Nasátý odpad je shromážděn ve speciálním sběrném zásobníku nebo cyklonu a poté vysypán na určené místo, nebo odvezen k likvidaci. Pro čistící a sací práce je nasazení našich výkonných průmyslových vysavačů ekonomicky výhodnou alternativou, např. oproti použití finančně nákladných sacích bagrů.  

Vysavani1   Vysavani2   Vysavani3   Vysavani4

CATALYST HANDLING - servis reaktorů

Speciálními činnostmi v portfoliu poskytovaných služeb firmy CHEMWORK jsou tzv. Catalyst Handling services. Jsou to specializované činnosti při čištění, odsávání a výměnách katalyzátorových náplní v kontaktních reaktorech, v chemickém a petrochemickém průmyslu. Zde provádíme vakuové odsávání a výmeny katalyzátorů, v různých typech reaktorů a technologických zařízeních. Naše mobilní vakuová jednotka ( Wieland ) a ostatní technické vybavení, jsou určené pro tyto specifické činnosti. Výkonné sací zařízení je dimenzováno pro šetrné a bezpečné odsátí katalyzátorové náplně z reaktoru, nebo jiného technologického zařízení. Materiál (katalyzátor) je odsáván do speciálního cyklonového separátoru.

BEZPEČNOST - samozřejmostí je provádění těchto činností v režimu rizikového prostředí, tzn. ve zdraví škodlivém prostředí a nedýchatelné atmosféře, za použití speciálních ochranných prostředků - dýchací přístroje, ochranné masky a oděvy, a ostatní OOP. 

INERTIZACE - v případě potřeby z hlediska zabezpečení daného prostoru nebo zařízení proti požáru, výbuchu nebo nežádoucí reakci, zajišťujeme provádění prací tohoto typu také v inertním prostředí, tzn. inertizaci  (zaplynování) pracovního prostoru inertním plynem - dusíkem (N2).

EKOLOGIE - použitá vakuová metoda odsávání provozních náplní je téměř bezprašná a je tak šetrnější k životnímu prostředí i pracovnímu okolí, s ohledem na minimální únik nežádoucích prachových škodlivin do ovzduší při provádění těchto prací.

Katalyzator   Catalyst2   P1290006   Catalyst-handling-chemwork

  • čištění sil a zásobníků na sypké látky a granuláty ...
  • odsávání a čištění katalyzátorů z kontaktních reaktorů ...
  • průmyslové vysávání a čištění výrobních hal a provozů ...
  • odsávání filtračních náplní a aktivního uhlí z filtrů, absorbérů ...
  • odsávání provozních náplní z technologických zařízení, destilačních kolon ...
  • čištění tryskacích zařízení a technologických kanálů - kolektory, kabelová vedení ...

header-nemazat

Kontaktujte nás

!FIRMA

!ULICE

!PSC !MESTO

E-mail: !EMAIL

Tel.: !TELEFON

!KLICOVASLOVA

Napište nám

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel čtrnáct a dvanáct 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).