Čištění jímek a lapolů

Odvoz odpadních vod - vývoz septiků a žump

Potřebujete vyvézt jímku nebo septik ?

Rušíte starý septik a potřebujete jej vyčistit ?

Potřebujete vyčistit Vaši domovní, obecní nebo podnikovou ČOV ?

Potřebujete dovézt očkovací kal do Vaší ČOV ?

Provozujete tukový nebo ropný lapol a potřebujete jej vyčistit ?

Potřebujete pronajmout nebo vyčistit mobilní WC pro Vaši akci ?

Máte provoz, kde vznikají zatukované odpadní vody ? – restaurace, kuchyně, jídelny, jatka, masný a potravinářský průmysl, výroba lahůdek, školy, hotely, apod..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pak jsme tu pro Vás.....

ČIŠTĚNÍ JÍMEK A ČOV - VÝVOZ SEPTIKŮ A ŽUMP

Tato oblast služeb zahrnuje odvoz odpadních vod, vývoz septiků a žump, čištění různých odpadních, fekálních a technologických jímek. Provádíme kompletní servis čištění domovních, obecních a podnikových ČOV (čistíren odpadních vod), za využití cisternových vozů v kombinaci s vysokotlakým čištěním. Čistíme všechny typy jímek, ČOV a kanalizačních přečerpávacích stanic. Odčerpáme a tlakovou vodou vyčistíme zaplavené sklepy a prostory po povodních.  Disponujeme výkonnou sací a čistící technikou umožňující kvalitní provedení prací. Pro různé potřeby zákazníků máme k dispozici několik typů sacích cisteren. Pro objekty a lokality nepřístupné pro velké cisternové vozy, jako jsou např. vjezdy do hradů a zámků, podzemní garáže a památkové zóny, máme v našem vozovém parku speciální sací cisternové mini přívěsy, určené pro práce v těchto těžce přístupných lokalitách. Kam se nedostaneme my, tak už nikdo.        

Pro zákazníky poskytujeme speciální službu - sanace starých septiků. V případě, že rušíte starý septik a potřebujete jej důkladně vyčistit (asanovat) tak, aby jste ho mohli dále používat třeba jako záchytnou jímku na dešťovou vodu na zalévání, nebo na instalaci nové domovní ČOV, tak pro Vás zajistíme kompletní službu. Přijedeme, septik vysajeme a v dýchacích přístrojích bezpečně celou jímku uvnitř kompletně vyčistíme tak, aby jste ji mohli následně dále využít.  Pozor ! Je třeba vědět, že tyto činnosti v uzavřených odpadních jímkách jsou velmi nebezpečné a nezřídka dochází k tragickým nehodám s úmrtím osob v případě svépomocných prací. A to v důsledku udušení, nebo otravy nebezpečnými plyny, které se v odpadních jímkách mohou vyskytovat. Vždy je lépe tyto specifické a nebezpečné činnosti svěřit odborníkům s patřičnými zkušenostmi a hlavně odpovídajícím vybavením.                                                                                                                                          

Cov1    Septiky-idp    P5070008    P5070040

ČIŠTĚNÍ TUKOVÝCH LAPOLŮ  - OT    

Specializujeme se na komplexní servis čištění všech typů tukových lapolů z kuchyňských zařízení a gastronomických provozů pro všechny subjekty. Tukový lapol ( nebo také odlučovač tuků, lapák tuků ) - je speciální separační jímka, která zabraňuje úniku tuků z mastných odpadních vod kuchyňských provozů do kanalizace a její následné znečišťování. Tukový lapol by měl být instalován u každého provozu, kde vznikají zatukované odpadní vody. Je velmi důležité provádět pravidelné čištění tukového lapolu a zabránit tak úniku tuků do kanalizace! Pokud se dostávají tuky do kanalizace přes neudržovaný lapol, je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později dojde k postupnému zatuhnutí tuků v samotném lapolu a kanalizačním potrubí, následně neprůchodnosti a totálnímu ucpání celého odpadního systému. A je tu problém! Pravidelný servis čištění tukových lapolů tyto problémy eliminuje, spolu s možnými postihy ze strany příslušných kontrolních orgánů, při možném překračování limitů při vypouštění odpadních vod z neudržovaného lapolu do kanalizace. Čištění by mělo probíhat v dané periodě, s ohledem na vytíženost provozu, nebo v intervalech stanovených v provozním řádu tukového lapolu, dle platné legislativy. Je třeba si uvědomit, že vzniklé odpadní vody a odpady z tukových lapolů, jsou dle Zákona o odpadech evidovány jako odpad a je nutné s ním nakládat v souladu s tímto zákonem. To znamená, že původce odpadu (firma, restaurace, kuchyň, škola, apod.) musí zajistit jeho řádné předání a likvidaci oprávněné firmě.

Komplexní servis údržby a čištění tukových lapolů zajišťujeme pro naše zákazníky tzv. "na klíč", vč. vyhotovení potřebných dokladů. 

Cisteni-lapolu-1    Lapol2    Lapol3    Lapol-6

ČIŠTĚNÍ ROPNÝCH LAPOLŮ  - ORL

Provádíme komplexní servis čištění ropných lapolů ( odlučovač ropných látek ), zahrnující odčerpání obsahu odpadu, dočištění ORL tlakovou vodou a výměny filtračních náplní (fibroil) lapolu. Cílem těchto činností je zajištění správné funkce daného zařízení v souladu s provozními předpisy. Díky výkonné sací a čistící technice jsme schopni zajistit odpovídající vyčištění i silně znečištěných jímek a zařízení.

Odpady jsou likvidovány v souladu s platnou legislativou u našich smluvních partnerů. Na nakládání s odpady vlastníme oprávnění.

Cisteni-jimek4    Cisteni-jimek-4    Cisteni-jimek2   Feko  

PRONÁJEM A SERVIS MOBILNÍCH WC - TOALET 

Zajišťujeme pronájem a servis mobilních WC toalet. Našim zákazníkům poskytneme kvalitní mobilní WC toalety renomovaného evropského výrobce, splňující nejpřísnější požadavky na hygienu a komfort. Mobilní WC toalety představují ideální řešení všude tam, kde není možnost využití klasického sociálního zařízení. Fungují bez nutnosti přípojky vody, kanalizace a elektřiny. Jejich instalace a připravenost k použití, je velmi rychlá a jednoduchá. Ideální pro použití na stavbách, při konání různých společenských, kulturních a sportovních akcích. S ohledem na rostoucí požadavky kladené na čistotu a hygienu jsou nezbytnou součástí např. městských oslav, jarmarků, poutí, koncertů, závodů, apod.. Mobilní WC pronajímáme jak obcím, firmám a institucím, tak i soukromým osobám při pořádání privátních akcí.

DOVOZ - INSTALACE - PRONÁJEM - SERVIS - ODVOZ

            

header-nemazat

Kontaktujte nás

!FIRMA

!ULICE

!PSC !MESTO

E-mail: !EMAIL

Tel.: !TELEFON

!KLICOVASLOVA

Napište nám

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel nula a devatenáct 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).