Čištění jímek a lapolů

Odvoz odpadních vod - vývoz septiků a žump

Potřebujete vyvézt jímku nebo septik ?

Rušíte starý septik a potřebujete jej vyčistit ?

Potřebujete vyčistit Vaši domovní, obecní nebo podnikovou ČOV ?

Potřebujete dovézt očkovací kal do Vaší ČOV ?

Provozujete tukový nebo ropný lapol a potřebujete jej vyčistit ?

Potřebujete pronajmout mobilní WC pro Vaši akci ?

Pak jsme tu pro Vás.....

ČIŠTĚNÍ JÍMEK A ČOV - VÝVOZ SEPTIKŮ A ŽUMP

Tato oblast služeb zahrnuje odvoz odpadních vod, vývoz septiků a žump, čištění různých odpadních, fekálních a technologických jímek. Provádíme kompletní servis čištění domovních, obecních a podnikových ČOV (čistíren odpadních vod), vč. dovozu očkovacího kalu. Čistíme všechny typy jímek, ČOV a přečerpávacích stanic. Odčerpáme a tlakovou vodou vyčistíme zaplavené sklepy a prostory po povodních.  Disponujeme výkonnou sací a čistící technikou umožňující kvalitní provedení prací. Pro různé potřeby zákazníků máme k dispozici několik typů sacích cisteren. Pro objekty a lokality nepřístupné pro velké cisternové vozy, jako jsou např. vjezdy do hradů a zámků, podzemní garáže a památkové zóny, máme v našem vozovém parku speciální sací cisternový mini přívěs, určený pro práce v těchto těžce přístupných lokalitách.        

Provádíme sanace starých septiků. V případě, že rušíte starý septik a potřebujete jej důkladně vyčistit (asanovat) tak, aby jste ho mohli dále používat třeba jako záchytnou jímku na dešťovou vodu na zalévání, tak pro Vás zajistíme kompletní službu. Přijedeme, septik vysajeme a v dýchacích přístrojích bezpečně celou jímku kompletně vyčistíme tak, aby jste ji mohli následně dále využít.  Pozor ! Je třeba vědět, že tyto činnosti v uzavřených odpadních jímkách jsou velmi nebezpečné a nezřídka dochází k tragickým nehodám s úmrtím osob v případě svépomocných prací. A to v důsledku udušení, nebo otravy nebezpečnými plyny, které se v odpadních jímkách mohou vyskytovat. Vždy je lépe tyto specifické činnosti svěřit odborníkům s patřičnými zkušenostmi a odpovídajícím vybavením.                                                                                                                                          

Cov1    Septiky-idp    P5070008    P5070040

ČIŠTĚNÍ TUKOVÝCH LAPOLŮ  - OT    

Jsme specialisté na údržbu a komplexní servis čištění tukových lapolů z kuchyňských zařízení a gastronomických provozů. Tukový lapol ( nebo také odlučovač tuků, lapák tuků, apod. ) - je separační jímka, která zachytává a zabraňuje úniku tuků z mastných odpadních vod kuchyňských provozů do kanalizace a její následné znečišťování. Tukový lapol by měl být instalován u každého provozu, kde vznikají zatukované odpadní vody. Je velmi důležité provádět pravidelné čištění tukového lapolu a zabránit tak úniku tuků do kanalizace! Pokud se dostávají tuky do kanalizace nebo na ČOV přes neudržovaný lapol, je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později dojde k postupnému zatuhnutí tuků v samotném lapolu a kanalizačním potrubí, následně neprůchodnosti a totálnímu ucpání celého odpadního systému. A je tu problém! Pravidelný servis čištění tukových lapolů tyto problémy eliminuje, spolu s možnými postihy ze strany příslušných kontrolních orgánů, při možném překračování limitů při vypouštění odpadních vod z neudržovaného lapolu do kanalizace. Čištění by mělo probíhat v dané periodě, s ohledem na vytíženost provozu, nebo v intervalech stanovených v provozním řádu tukového lapolu, dle platné legislativy. Je třeba si uvědomit, že vzniklé odpadní vody a odpady z tukových lapolů, jsou dle Zákona o odpadech evidovány jako odpad a je nutné s ním nakládat v souladu s tímto zákonem. To znamená, že původce odpadu (firma, restaurace, kuchyň, škola, apod.) musí zajistit jeho řádné předání a likvidaci oprávněné firmě.

Komplexní servis údržby a čištění tukových lapolů zajišťujeme pro naše zákazníky tzv. "na klíč", vč. vyhotovení potřebných dokladů. 

Cisteni-lapolu-1    Lapol2    Lapol3    Lapol-6

ČIŠTĚNÍ ROPNÝCH LAPOLŮ  - ORL

Provádíme také čištění ropných lapolů ( odlučovač ropných látek ), zahrnující odčerpání obsahu odpadu, dočištění ORL tlakovou vodou a výměny filtračních náplní (fibroil) lapolu. Cílem těchto činností je zajištění správné funkce daného zařízení v souladu s provozními předpisy. Díky výkonné sací a čistící technice jsme schopni zajistit odpovídající vyčištění i silně znečištěných jímek a zařízení.

Odpady jsou likvidovány v souladu s platnou legislativou u našich smluvních partnerů. Na nakládání s těmito odpady vlastníme oprávnění.

Cisteni-jimek4    Cisteni-jimek-4    Cisteni-jimek2   Feko  

PRONÁJEM A SERVIS MOBILNÍCH WC - TOALET 

Zajišťujeme pronájem a servis mobilních WC toalet. Našim zákazníkům poskytneme kvalitní mobilní WC toalety renomovaného evropského výrobce, splňující nejpřísnější požadavky na hygienu a komfort. Mobilní WC toalety představují ideální řešení všude tam, kde není možnost využití klasického sociálního zařízení. Fungují bez nutnosti přípojky vody, kanalizace a elektřiny. Jejich instalace a připravenost k použití, je velmi rychlá a jednoduchá. Ideální pro použití na stavbách, při konání různých společenských, kulturních a sportovních akcích. S ohledem na rostoucí požadavky kladené na čistotu a hygienu jsou nezbytnou součástí např. městských oslav, jarmarků, poutí, koncertů, závodů, apod.. Mobilní WC pronajímáme jak obcím, firmám a institucím, tak i soukromým osobám při pořádání privátních akcí.

DOVOZ - INSTALACE - PRONÁJEM - SERVIS - ODVOZ

            

header-nemazat

Kontaktujte nás

!FIRMA

!ULICE

!PSC !MESTO

E-mail: !EMAIL

Tel.: !TELEFON

!KLICOVASLOVA

Napište nám

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvacet a deset 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).