Čištění nádrží

Provádíme čištění nádrží, skladovacích zásobníků a cisteren všech typů a velikostí od chemikálií a ostatních látek, včetně nádrží na pohonné hmoty (PHM) pro čerpací stanice. Jako specializovaná firma disponujeme veškerým bezpečnostním vybavením a prostředky, pro řádnou a bezpečnou realizaci prací tohoto typu. Zajistíme bezpečnou demontáž a odstranění starých nádrží a jejich technologií.

Potřebujete vyčistit nádrž nebo cisternu ?

Potřebujete provést revizi nádrže nebo cisterny ?

Potřebujete provést demolici staré nádrže nebo technologie ?

Provozujete čerpací stanici pohonných hmot a potřebujete vyčistit a provést revizi nádrží ?

pak jsme tu pro Vás .....

Čištění a certifikované NDT revize nádrží.

Provádíme čištění a certifikované NDT (nedestruktivní) revize skladovacích nádrží, cisteren a zásobníků od ropných produktů (olej, PHM, LTO...), chemikálií a ostatních látek, včetně vyhodnocení jejich technické způsobilosti k provozu. Veškeré úkony jsou prováděny v souladu s legislativou a dle normy ČSN 753415. Jsme certifikováni dle TüV NORD, pro výkon NDT revizí a těsnostních zkoušek skladovacích nádrží a jímek. Provozujete-li veřejnou nebo podnikovou čerpací stanici pohonných hmot, tak Vám zajistíme odborné vyčištění a revize skladovacích nádrží na ropné látky.

Dále provádíme čištění a zkoušky vodotěsnosti jímek na odpadní vody a fekálie, kejdových jímek pro zemědělské společnosti.

Zajistíme demontáž starých nádrží, armatur a technologií.

Provádíme:

  • čištění nádrží a vytěžení sedimentů
  • měření tloušťky stěny nádrží ultrazvukem 
  • certifikace pro výkon NDT revizí dle TüV NORD
  • NDT revize a defektoskopie nádrží dle ČSN 753415
  • čištění a revize nádrží pro čerpací stanice pohonných hmot
  • čištění nádrží od chemikálií, toxických, žírávých a ropných látek
  • čištění cisternových automobilů a železničních cisternových vagonů

Cisteni-nadrzi-5   Nafta-nadrz   Cisteni-nadrzi4   Cisteni-nadrzi0

Cisteni-nadrzi-2   Cisteni-nadrzi3   Cisteni-nadrzi   Nadrz-nova

header-nemazat

Kontaktujte nás

!FIRMA

!ULICE

!PSC !MESTO

E-mail: !EMAIL

Tel.: !TELEFON

!KLICOVASLOVA

Napište nám

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel devět a dvě 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).